شرکت پخش دارویی اکسیر , با سلامت هم مسیر


سامانه سفارش گیری اینترنتی و پورتال مشتریانسامانه مدیریت ارتباط با مشتریان شرکت پخش دارویی اکسیرISO 9001 Certificateپخش دارویی اکسیرپخش دارویی اکسیر ، پخش سراسری داروتلفن گویا شرکت پخش دارویی اکسیرنشان ویژه مدیریت برترپخش دارویی اکسیر ، با سلامت هم مسیرنشان زرین استقامت ملی در خدمات پخش و توزیع

تامین کنندگان