شرکت پخش دارویی اکسیر , با سلامت هم مسیر


دریافت نشان زرین دارنده ناوگان عظیم حمل و نقل در حوزه پخش و توزیعسامانه مدیریت ارتباط با مشتریان شرکت پخش دارویی اکسیرISO 9001 Certificateسمینار سالانه مدیران « پخش دارویی اکسیر »پخش دارویی اکسیر ، پخش سراسری داروتلفن گویا شرکت پخش دارویی اکسیرنشان ویژه مدیریت برترپخش دارویی اکسیر ، با سلامت هم مسیرنشان زرین استقامت ملی در خدمات پخش و توزیعسامانه سفارش گیری اینترنتی و پورتال مشتریان

تامین کنندگان