شرکت پخش دارویی اکسیر , با سلامت هم مسیر


سامانه مدیریت ارتباط با مشتریان شرکت پخش دارویی اکسیرسامانه سفارش گیری اینترنتی و پورتال مشتریانپخش دارویی اکسیرپخش دارویی اکسیر ، پخش سراسری دارونشان ویژه مدیریت برترپخش دارویی اکسیر ، با سلامت هم مسیرنشان زرین استقامت ملی در خدمات پخش و توزیع

تامین کنندگان