شرکت پخش دارویی اکسیر , با سلامت هم مسیر


-دریافت نشان زرین دارنده ناوگان عظیم حمل و نقل در حوزه پخش و توزیعISO 9001 Certificateسمینار هم اندیشی مدیران شرکت پخش دارویی اکسیرنشان ویژه مدیریت برترپخش دارویی اکسیر ، با سلامت هم مسیرپنجمین سمینار سالیانه فروش شرکت پخش دارویی اکسیرنشان زرین استقامت ملی در خدمات پخش و توزیعسامانه سفارش گیری اینترنتی و پورتال مشتریانسامانه مدیریت ارتباط با مشتریان شرکت پخش دارویی اکسیرسمینار سالانه مدیران « پخش دارویی اکسیر »پخش دارویی اکسیر ، پخش سراسری داروتلفن گویا شرکت پخش دارویی اکسیر

تامین کنندگان