شرکت پخش دارویی اکسیر , با سلامت هم مسیر


1396/05/10
صعود پر افتخار گروه کوهنوردی شرکت پخش دارویی اکسیر

پیرو ایجاد فرهنگسازی شعار پخش دارویی اکسیر گروه کوهنوردی شرکت، در تاریخ 96/05/06 برای دومین بار موفق به صعود قله ی مرتفع 5671 متری دماوند گردید.
اعضای این گروه جناب آقایان:
احسان امینایی چترودی
سروش قربانی مقدم 
رضا عاطفی کیساری 

تامین کنندگان