شرکت پخش دارویی اکسیر , با سلامت هم مسیر


1396/06/04
"شانزدهمین همایش سالیانه انجمن علمی داروسازان ایران"

بازدید جناب آقای دکتر شانه ساز، مدیرعامل محترم تیپیکو، جناب آقای دکتر خوئی، نائب رئیس هیئت مدیره تیپیکو و جناب آقای دکتر سبحانیان عضو هیئت مدیره انجمن علمی داروسازان ایران از غرفه #پخش_اکسیر

تامین کنندگان