شرکت پخش دارویی اکسیر , با سلامت هم مسیر


1396/06/24
چهارمین "سمینار" فروشندگان پخش دارویی اکسیر

به استحضار می رساند چهارمین سمینار فروشندگان پخش دارویی اکسیر در تاریخ 22 الی 24 شهریور ماه 96 با حضور مدیریت محترم عامل، معاونین، مدیران و سایر پرسنل مراکز در تهران برگزار شد.
در این سمینار افتخار میزبانی جناب آقای دکتر شانه ساز، جناب آقای ملک وند و برخی از تامین کنندگان عزیز نصیب پخش دارویی اکسیر گردید و همچون گذشته با بیانات سخنرانان محترم عملکرد سال گذشته شرکت مورد بررسی قرار گرفته و رهنمودها و اهداف آینده جهت دسترسی به ماموریت و هدف سازمانی ترسیم گردید.

تامین کنندگان