شرکت پخش دارویی اکسیر , با سلامت هم مسیر


1396/09/14
پایان ماموریت دکتر شانه ساز و معارفه دکتر رضوانی فر

وين محبت به صد افسانه و افسون نرود...

پايان ماموريت دكتر محمدرضا شانه ساز در شركت سرمايه گذارى دارويى تامين صورت پذیرفت.
او سه سال و نيم مديرعامل بود، محبوب و باپشتكار و باخاطراتى خوب... 

همچنین معارفه دكتر محمد رضوانى فر به عنوان مدير منتخب شستا جهت مديرعاملى شركت سرمايه گذارى دارويى تامين TPICO نیز انجام شد، ولی پیش از این مديرعامل شركت سرمايه گذارى البرز بود.
او امروز حكم خود را دريافت، و آغاز به كار كرد.
برای هر دوی این بزرگواران از خداوند آرزوی توفیق روز افرون داریم.

تامین کنندگان