شرکت پخش دارویی اکسیر , با سلامت هم مسیر


1396/11/30
دریافت"نشان زرین دارنده ناوگان عظیم حمل و نقل در حوزه پخش و توزیع"

در همایش اجلاس روسای آیتک 2018، جناب آقای دکتر کمالی مدیر عامل محترم شرکت پخش دارویی اکسیر، موفق به دریافت نشان زرین دارنده ناوگان عظیم حمل و نقل در حوزه پخش و توزیع گردید.

تامین کنندگان