شرکت پخش دارویی اکسیر , با سلامت هم مسیر


1398/05/08
دومین همایش مدیران شرکت پخش دارویی اکسیر

دومین همایش مدیران شرکت پخش دارویی اکسیر در سال جاری در سالن همایش های شرکت کارخانجات داروپخش برگزار گردید.

تامین کنندگان