بازدید مدیرعامل و هیئت همراه شرکت پخش دارویی اکسیر از مرکز مشهد

در مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۲ مدیرعامل شرکت جناب آقای رمضانی پور در معیت معاونین و مدیران مناطق شرکت با حضور در مرکز مشهد مقدس شرکت پخش دارویی اکسیر طی بازدیدی جامع از این مرکز از نزدیک، با مدیر و همکاران زحمتکش این مرکز مذاکره و طی این بازدید در جریان تمامی نیازها و موضوعات مرکز مشهد قرار گرفتند و طی دیدارهای صمیمانه ضمن قدردانی از پرسنل این مرکز برنامه ها و هدف های آینده شرکت در خصوص این مرکز و خدمت رسانی بهتر در این شهر عزیز و متبرک را به اطلاع کلیه پرسنل آن رساندند.کارکنان شرکت نیز از تمامی حوزه های مختلف یک به یک به بیان نظرات و خواست خود به طور مستقیم و بی واسطه با مدیرعامل و معاونین شرکت پرداخته و ضمن اعلام رضایت کامل از توجهات ستاد مرکزی به آنان خواستار رفع نواقص برای ایجاد فضای مساعدت تر جهت خدمت بهتر گشتند. ضمنا طی این مراسم حکم مدیریت مرکز مشهد نیز توسط مدیرعامل محترم  به جناب آقای عزیزی تقدیم و برایشان آرزوی توفیق و سربلندی گردید.همچنین در ادامه این سفر برنامه ریزی شده نیز مدیرعامل و معاونین با حضور در معاونت غذاوداروی استان خراسان رضوی ضمن برگزاری جلسه ای با مدیریت محترم دارو و مکمل استان جناب آقای دکتر اسماعیل زاده و رئیس توزیع تدارک دارو این سازمان سرکار خانم دکتر کوهستانیان؛ مدیر عامل محترم جناب آقای رمضانی پور ضمن بیان موضوعات؛ خواستار هماهنگی و مساعدت این معاونت در راستای خدمت رسانی هرچه بهتر این شرکت در سطح استان شدند همچنین این معاونت نیز ضمن قدردانی از کیفیت و زحمات همکاران شرکت در سطح استان خواستار ارتقای سطح خدمت رسانی و رفع نیازهای دارویی منطقه از طریق این شرکت شدند.