برگزاری سومین نشست هم اندیشی سفیران شفافیت شستا

سومین نشست هم اندیشی سفیران شفافیت شستا در تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۹ با حضور مدیران روابط عمومی در سالن تلاش برگزار گردید.