حضور فعال شرکت پخش دارویی اکسیر در روزهای تاسوعا و عاشورا حسینی

حضور فعال شرکت پخش دارویی اکسیر جهت تامین دارو در روزهای تاسوعا و عاشورا حسینی با حضور مدیریت محترم عامل، معاونین و برخی از مدیران