بازدید مدیرعامل و هیئت همراه شرکت پخش دارویی اکسیر از مرکز بندرعباس

در مورخ ۲۷/۰۳/۱۴۰۳ مدیرعامل شرکت جناب آقای رمضانی پور در معیت معاونین و مدیر منطقه با حضور در مرکز بندرعباس شرکت پخش دارویی اکسیر طی بازدیدی جامع از این مرکز از نزدیک، با مدیر و همکاران زحمتکش این مرکز مذاکره و طی این بازدید در جریان تمامی نیازها و موضوعات مرکز بندرعباس قرار گرفتند و طی دیدارهای صمیمانه ضمن قدردانی از پرسنل این مرکز برنامه ها و هدف های آینده شرکت در خصوص این مرکز و خدمت رسانی بهتر در این شهر عزیز را به اطلاع پرسنل آن رساندند. همچنین با حضور در معاونت غذاوداروی استان هرمزگان ضمن برگزاری جلسه ای با معاونت غذاوداروی این استان جناب آقای دکتر فلاح و همچنین مدیریت محترم دارو و مکمل استان جناب آقای دکتر شهریاری؛ مدیر عامل محترم جناب آقای رمضانی پور ضمن بیان موضوعات خواستار هماهنگی و مساعدت این معاونت در راستای خدمت رسانی هرچه بهتر این شرکت در سطح استان شدند همچنین این معاونت نیز ضمن قدردانی از کیفیت و زحمات همکاران شرکت در سطح استان خواستار ارتقای سطح خدمت رسانی و رفع نیازهای دارویی منطقه از طریق این شرکت شدند. همچنین طی این بازدید و مذاکرات و سخنرانی های صورت گرفته مدیرعامل محترم و معاونین شرکت ضمن قدردرانی از زحمات کلیه پرسنل و پیشرفت های قابل تقدیر در این مرکز به بیان نقاط نظرات و خواست خود در خصوص سال جاری فروش پرداخته و اعلام داشتند تمام توان مدیریتی مجموعه پخش اکسیر را در راستای مساعدت و رفع نیازهای مرکز جهت پیشرفت روز افزون آن و تبدیل به یکی از ۵ مرکز برتر در سطح کشور به کار خواهند بست.