مراسم تکریم و معارفه مدیر مرکز توزیع تهران غرب شرکت پخش دارویی اکسیر

در روز شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ مراسم تکریم جناب آقای هادیان مدیر سابق مرکز توزیع تهران غرب و همچنین معارفه ی جناب آقای یعقوب بدلیان سرپرست مدیریت جدید این مرکز؛ با حضور جناب آقای دکتر میرزایی معاون بازرگانی و فروش، جناب آقای پورمهر مدیر منابع انسانی و رفاه و پشتیبانی، جناب آقای الماسی مدیر منطقه فروش شرکت پخش دارویی اکسیر و جمعی از همکاران در مرکز تهران غرب انجام پذیرفت.
جناب آقای رمضانی پور مدیرعامل محترم شرکت نیز طی پیامی: برای جناب آقای هادیان که در مدت تصدی مدیر مرکز توزیع تهران غرب خدمات شایان ذکری داشتند آرزوی توفیق و بهروزی در تمامی شئون زندگی را از خداوند منان مسئلت نمودند. همچنین پیوستن جناب آقای بدلیان را به فال نیک گرفته و ابراز امیدواری نمودند که ایشان در ماموریت های محوله و اداره هرچه بهتر امور به قله های موفقیت دست یابند.