گزارش اجمالی مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت پخش دارویی اکسیر

گزارش اجمالی مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت پخش دارویی اکسیر

بر اساس گزارش هیات مدیره به مجمع عمومی عادی سالانه شرکت پخش دارویی اکسیر، این شرکت در سال مالی منتهی به ۱۳۹۷.۱۲.۲۹ موفق به افزایش ۴۰ درصد از فروش خالص شرکت در سال ۹۷ نسبت به سال ۹۶ و تحقق هدف حدود ۷۰۰ میلیارد تومانی در مقایسه با سال گذشته شده است.

همچنین این شرکت با بهره گیری از ۴۷۰ پرسنل مجرب و داشتن ۱۹ مرکز توزیع در سراسر کشور با کسب سهم ۳.۵۶ درصد از بازار دارویی کشور توانسته به اهداف ذیل نایل گردد.

افزایش بیش از ۵ برابری سود خالص شرکت در سال ۹۷، افزایش سهم فروش محصولات از شرکت های گروه دارویی تامین(تیپیکو) به حدود ۷۰ درصد در سال ۹۷

کاهش دوره وصول مطالبات شرکت به حدود ۱۸۰ روز، کاهش بیش از ۶۰ روزه دوره بازپرداخت شرکت به تامین کنندگان و تحقق سرانه آموزشی به میزان بیش از ۱۰ ساعت برای پرسنل شرکت با برگزاری دوره های آموزشی تخصصی و عمومی در ستاد و مراکز توزیع از دیگر دستاوردهای مهم شرکت پخش دارویی اکسیر تلقی می‌شود.