بازدید مدیر عامل و هیئت همراه شرکت پخش دارویی اکسیر از مرکز توزیع مشهد و دیدار با مدیران سازمان غذا و داروی استان خراسان رضوی

سوالات متداول