برگزاری مجمع عمومی سالیانه شرکت پخش دارویی اکسیر

مجمع عمومی سالیانه شرکت پخش دارویی اکسیر مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۲ در سالن اجتماعات تیپیکو برگزار شد.