اخبار

تودیع و معارفه مدیرعامل جدید شرکت پخش دارویی اکسیر

محمدمهدی رمضانی پور به سمت مدیرعاملی شرکت پخش دارویی اکسیر منصوب شد. مراسم تودیع دکتر محمد هادی کمالی، مدیرعامل سابق و همچنین معارفه آقای محمد مهدی رمضانی پور مدیرعامل جدید شرکت پخش دارویی اکسیر، یکشنبه 4 دی ماه 1401  با حضور دکتر نکویی نیا، مدیرعامل شرکت سرمایه...