برگزاری وبینار مدیران شرکت پخش دارویی اکسیر

وبینار مدیران شرکت پخش دارویی اکسیر با موضوع عملکرد شرکت در سال ۱۳۹۹ و طرح برنامه و بودجه سال ۱۴۰۰ در روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۹ از ساعت ۹:۰۰ لغایت۱۴:۰۰ با حضور مدیران ستادی و مراکز برگزار گردید.

شایان ذکر است در این جلسه چگونگی عملکرد مراکز بررسی شده و از مدیران مراکز، سرپرستان فروش و ویزیتورهای منتخب به نحو شایسته تقدیر به عمل آمد.